Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı yayınlandı. Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri enstitülerinin yayınladığı ilana ve başvuru tarihlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

SDÜ Yüksek Lisans İlanı İçin Önemli Tarihler

  • Online Başvuru Tarihleri : 10-19 Temmuz 2019 17:00
  • Online Başvuru Sonuçlarının İlanı: 19 Temmuz 2019 21:00
  • Mülakat Tarihi : 22 Temmuz 2019 10:00
  • Mülakat Sonuçlarının İlanı : 22 Temmuz 2019 21:00
  • Kayıt Tarihleri : 23-25 Temmuz 2019
  • Yedek Kayıt Tarihleri : 26-29 Temmuz 2019

Başvuru Değerlendirme

Tezli Yüksek lisans programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, mülakat sınav notunun %15’i ve Yabancı Dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate alınarak hesaplanır.

Başarı notu tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan alan adaylar kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı kazanır.

Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.

Mülakata girecek ve ilan edilecek öğrenci sayısı; kontenjan sayısının 5 (beş) katı ile sınırlıdır.

SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı

PROGRAMKON.ALESDİL
Fen Bilgisi Eğitimi1555
Bilgisayar ve Öğr. Teknolojileri1555
İngiliz Dili Eğitimi65585

BÖTE bölümünün kontenjanı 3 farklı kategoriye ayrılmıştır. 9 kişi alan içi, 3 kişi alan dışı ve 3 kişi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ayrılmıştır.

SDÜ Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlanları

Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarını kontenjan ve özel koşullarına ulaşmak için buraya tıklayın!

Bunları da beğenebilirsin
Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.